Francuskie

Francuskie czasowniki – odmiana 1 i 2 grupy w czasie teraźniejszym

Tytuł dla początkujących francuskolubów może wydawać się abstrakcyjny i co najmniej niezrozumiały. Ne t’inquiète pas! Nie przejmuj się 😉 Odmiana regularnych francuskich czasowników nie jest trudna. Co prawda gorzej robi się kiedy czas przejść do tych (jakże ukochanych) wyjątków, szczególnie w 3 grupie. Dziś przedstawię Ci jednak tylko 1 i 2 grupę oraz ważniejsze odstępstwa od reguły 😉

Więc do dzieła!

Zobacz też inne tematy z francuskiej gramatyki oraz słownictwa
—> Être i avoir. Być i mieć. Odmiana, zwroty i wyrażenia.
—> Jak się nie zgodzić? Przeczenia po francusku – la négation.

Francuskie czasowniki – odmiana 1 – 2 grupy w czasie teraźniejszym

W języku francuskim wyróżniamy 3 grupy czasowników, dziś jednak pokażę Ci dwie najprostsze, czyli 1 i 2 grupę.

Pierwsza grupa czasowników

W pierwszej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -er.
Jest to najliczniejsza grupy, która ma w sobie około 10 000 czasowników, więc warto opanować jej odmianę 🙂

Czasowniki odmieniamy ucinając od bezokolicznika -er i dodając do każdej osoby daną końcówkę:

Je -e
Tu -es 
Il/elle/on -e
Nous  -ons
Vous  -ez
Ils/elles  -ent

Francuskie czasowniki - odmiana 1 i 2 grupy w czasie teraźniejszym

 

np. aimer – lubić, arriver – przychodzić, changer – zmieniać, jouer – grać, écouter – słuchać, donner – dawać, parler – mówić

Przy wymowie pamiętaj, że końcówek -e, -es, -ent nie czytamy!

Uwaga! Dwa najważniejsze czasowniki – être i avoir (być i mieć) mają nieregularną odmianę.

W praktyce wygląda to tak:

PARLER (mówić)
Je parle
Tu parles
Il/elle/on parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/elles parlent

Posłuchaj piosenki i prawidłowej wymowy odmiany czasownika parler.
Żeby lepiej to zrozumieć możesz też zobaczyć filmik od Pierra na temat 1 grupy oraz 2 i 3.

Francuskie czasowniki - odmiana 1 i 2 grupy w czasie teraźniejszym

Ważniejsze odstępstwa od reguły w 1 grupie:

1. commencer – zaczynać  | manger – jeść

Czasowniki te odmienia się prawie jak normalnie. Jedynie co trzeba pamiętać o drobnej (ale istotnej!) zmianie przy nous 🙂 Zmiany te wykonano aby zachować poprawną wymowę.

commencer

je commence
tu commences
il/ elle commence
nous commençons
vous commencez
ils/ elles commencent

manger
je mange
tu manges
il/ elle mange
nous mangeons
vous mangez
ils/ elles mangent

Francuskie czasowniki - odmiana 1 i 2 grupy w czasie teraźniejszym

2. aller – iść, jechać

Czasownik aller odmieniamy całkiem inaczej. Tu trzeba się go po prostu nauczyć 😉

je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
ils/elles vont 

Francuskie czasowniki - odmiana 1 i 2 grupy w czasie teraźniejszym

 

Druga grupa czasowników

W drugiej grupie znajdują się czasowniki regularne zakończone na -ir.
Odmieniamy je w taki sam sposób, tyle że odcinamy od bezokolicznika -ir i dodajemy następujące końcówki:

Je -is
Tu -is
Il/elle/on -it
Nous -issons
Vous -issez
Ils/elles -issent

np. choisir – wybierać, grandir – rosnąć, finir – kończyć, subir – doświadczyć

Uwaga! Jest niestety wiele czasowników, które kończą się na -ir, a należą do 3 grupy czasowników, przez co odmieniają się inaczej np. partir, sentir, cueillir, sortir, offrir, ouvrir.

 


Mam nadzieję, że teraz opanujesz podstawową odmianę francuskich czasowników regularnych!